LINE

@THEESTELLECLINIC

FACEBOOK

THE ESTELLE CLINIC

TIKTOK

@the.estelle.clinic

INSTAGRAM

@theestelleclinic

ขาด NAD จะทำให้เกิดอะไร

NAD+จะลดลงเรื่อย ๆ ตามอายุที่เพิ่มขึ้น โดยมีการประเมินว่า ระดับของNAD+ เมื่ออายุ 50 ปี จะเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของNAD+ เมื่ออายุ 20 ปี และเหลือเพียง 20% เมื่ออายุ 70 ปี

เมื่อคุณมีอายุ 80 ปี การลดลงของระดับ NAD+ ส่งผลให้เกิดการปิดการทำงานของโปรตีน Sirtuins และยับยั้งการทำงานของเอนไซน์ PARP ซึ่งทั้งสองอย่างส่งผลเสียต่อการทำงานของสมอง และสุขภาพของระบบประสาทของเรา ก่อให้เกิดการ เสื่อมถอยของระบบประสาท และความจำ เกิดภาวะของโรคหัวใจ โรคอ้วน และปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามอายุขัย

บทความอื่นๆ

article nad+_0003_NAD+ ต้องทำบ่อยแค่ไหน
NAD+  ต้องทำบ่อยแค่ไหน
เพื่อให้ร่างกายมีปริมาณของ NAD+ อย่างเพียงพออย่างต่อเนื่องสามารถทำหัตถการ...
article nad+_0000_ทำไมต้องเลือก NAD+ ที่ The Estelle Clinic
ทำไมต้องเลือก NAD+ ที่ The Estelle Clinic 
เพราะเราบริการโดยพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านหลักสูตรพยาบาลโดยตรง...
article nad+_0006_NAD + ช่วยอะไร _
NAD + ช่วยอะไร ?
ช่วยชะลอกระบวนการชราของเซลล์ในร่างกาย คืนความอ่อนเยาว์...
article nad+_0002_NAD+สำคัญอย่างไร_
NAD+สำคัญอย่างไร?
เมื่อระดับNAD+ ลดลงจะ “เร่ง” กระบวนการความแก่ โดยการปิดการทำงานของยีน...
article nad+_0001_ขาด NAD จะทำให้เกิดอะไร
ขาด NAD จะทำให้เกิดอะไร
NAD+จะลดลงเรื่อย ๆ ตามอายุที่เพิ่มขึ้น โดยมีการประเมินว่า...

Face

LINE

@THEESTELLECLINIC

FACEBOOK

THE ESTELLE CLINIC

TIKTOK

@the.estelle.clinic

INSTAGRAM

@theestelleclinic