LINE

@THEESTELLECLINIC

FACEBOOK

THE ESTELLE CLINIC

TIKTOK

@the.estelle.clinic

INSTAGRAM

@theestelleclinic

Thread Lifting

Thread lift หรือการร้อยไหม คือ การใช้ไหมละลายร้อยเข้าไปใต้ผิวหนังบริเวณต่าง ๆ ให้ผลลัพธ์ในการยกกระชับ และยังสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้อีกด้วย การร้อยไหมสามารถยกกระชับได้หลายส่วน เช่น แนวกราม ขากรรไกร แนวคิ้ว พื้นที่ใต้ดวงตา แก้ม โดยแบ่งประเภทไหมที่ใช้เป็น ไหมเรียบ ไหมก้างปลา ไหมอิตาลี โดยการเลือกใช้ต้องขึ้นอยู่กับการประเมิณของแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ การร้อยไหมไม่ต้องพักฟื้น และมีผลข้างเคียงน้อย

ยกกระชับผิวหน้า

กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน

การใช้ไหมละลายร้อยเข้าไปใต้ผิวหนังบริเวณต่าง ๆ เช่นบริเวณแนวกราม ขากรรไกร แนวคิ้ว พื้นที่ใต้ดวงตา แก้ม ให้ผลลัพธ์ในการยกกระชับ และยังสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน

Thread Lifting ส่วนไหนได้บ้าง

ร้อยไหมละลายเข้าไปยึดตามเนื้อเยื่อผิวบริเวณแนวกราม ขากรรไกร แนวคิ้ว พื้นที่ใต้ดวงตา แก้ม

Thread Lifting อันตรายมั้ย

Thread lift หรือการร้อยไหม เป็นหัตถการที่ไม่อันตราย ถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทางที่มีเทคนิคและประสบการณ์ และการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน อย.เท่านั้น

Face

LINE

@THEESTELLECLINIC

FACEBOOK

THE ESTELLE CLINIC

TIKTOK

@the.estelle.clinic

INSTAGRAM

@theestelleclinic