LINE

@THEESTELLECLINIC

FACEBOOK

THE ESTELLE CLINIC

TIKTOK

@the.estelle.clinic

INSTAGRAM

@theestelleclinic

NAD + ช่วยอะไร ?

  • ช่วยชะลอกระบวนการชราของเซลล์ในร่างกาย คืนความอ่อนเยาว์ ให้แก่ร่างกาย
  • ช่วยเพิ่มพลังงานให้สมอง ทำให้เซลล์สมองทำงานได้ดีขึ้น ลดอาการสมองอ่อนล้า
  • ช่วยให้ความจำดีขึ้น
  • ช่วยปกป้องระบบประสาท เพิ่มปริมาณสารสื่อประสาท ลดความเครียดในระบบประสาท
  • ช่วยให้หลอดเลือดมีความอ่อนตัว ยืดหยุ่นได้ดีขึ้น
  • ช่วยเพิ่มการผลิตพลังงานให้กับเซลล์ ทำให้ร่างกายสามารถซ่อมแซมดีเอ็นเอได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการอักเสบภายในเซลล์
  • ช่วยกระตุ้นให้โครโมโซมแข็งแรง เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของร่างกายในการออกกำลังกาย รวมถึงฟื้นฟูส่วนต่างๆ
  • ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น
  • ช่วยเรื่องลดน้ำหนักได้ง่ายขึ้น

บทความอื่นๆ

article nad+_0003_NAD+ ต้องทำบ่อยแค่ไหน
NAD+  ต้องทำบ่อยแค่ไหน
เพื่อให้ร่างกายมีปริมาณของ NAD+ อย่างเพียงพออย่างต่อเนื่องสามารถทำหัตถการ...
article nad+_0000_ทำไมต้องเลือก NAD+ ที่ The Estelle Clinic
ทำไมต้องเลือก NAD+ ที่ The Estelle Clinic 
เพราะเราบริการโดยพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านหลักสูตรพยาบาลโดยตรง...
article nad+_0006_NAD + ช่วยอะไร _
NAD + ช่วยอะไร ?
ช่วยชะลอกระบวนการชราของเซลล์ในร่างกาย คืนความอ่อนเยาว์...
article nad+_0002_NAD+สำคัญอย่างไร_
NAD+สำคัญอย่างไร?
เมื่อระดับNAD+ ลดลงจะ “เร่ง” กระบวนการความแก่ โดยการปิดการทำงานของยีน...
article nad+_0001_ขาด NAD จะทำให้เกิดอะไร
ขาด NAD จะทำให้เกิดอะไร
NAD+จะลดลงเรื่อย ๆ ตามอายุที่เพิ่มขึ้น โดยมีการประเมินว่า...

Face

LINE

@THEESTELLECLINIC

FACEBOOK

THE ESTELLE CLINIC

TIKTOK

@the.estelle.clinic

INSTAGRAM

@theestelleclinic